Tag Archives: saveti

Savet #5 – Kako postići lako otvaranje džakova i kesa

Prošli savet se takođe odnosio na noževe za sečenje kesa, ali je bilo u pitanju toplo sečenje kesa. Kod nekih mašina, naročito kod proizvodnje džakova i butik kesa, uglavnom se koristi hladno sečenje kesa. Grede za varenje su tako napravljene … Continue reading

Posted in Mašine za konfekcioniranje kesa i džakova | Tagged , , , , | Comments Off

Savet #4 – Nož za sečenje kesa

Pojedine mašine za sečenje kesa, iglerice i ostale slične mašine, poseduju jedinstvene grejače za varenje i odsecanje kesa. Zapravo, nož koji seče kesu dobija toplotu od grede za varenje. Ovakav način zagrevanja noža na principu prenosa toplote je karakterističan za … Continue reading

Posted in Mašine za konfekcioniranje kesa i džakova | Tagged , , , , | 1 Comment

Savet #3 – Mašine za proizvodnju folija i kesa

Obzirom da skoro sve mašine za proizvodnju kesa, bilo da su ekstruderi, iglerice i ostale mašine koje se koriste u procesu proizvodnje, koriste frekventne regulatore i raznu elektroniku potrebno je voditi računa o ponovnom uključivanju mašine. Sačekajte minimum 1 minut … Continue reading

Posted in Ekstruderi, Mašine za konfekcioniranje kesa i džakova | Tagged , , , , , | Comments Off

Savet #2 – Ekstruder za foliju

Iako termoregulatori za pola sata dostignu zadate temperature, ipak je potrebno sačekati minimum sat vremena do puštanja mašine u pogon. Ovo je neophodno iz razloga što je potrebno da se ceo sistem zagreje, odnosno da se prenose toplata i na … Continue reading

Posted in Ekstruderi | Tagged , | Comments Off

Varilica za kese – Savet #1

Žicu – grejač uvek menjati sa odgovorajućom žicom istih karakteristika, u protivnom može doći do oštećenja elektronske opreme. Pre nego što se postavi žica različitih karakteristika mora se izvršiti proračun kako bi se ustanovilo da li elektronska oprema ugrađena u … Continue reading

Posted in Varilice za kese | Tagged , | Comments Off