Savet #4 – Nož za sečenje kesa

Pojedine mašine za sečenje kesa, iglerice i ostale slične mašine, poseduju jedinstvene grejače za varenje i odsecanje kesa. Zapravo, nož koji seče kesu dobija toplotu od grede za varenje. Ovakav način zagrevanja noža na principu prenosa toplote je karakterističan za nisko-budžetne i stare mašine, mada postoje slučajevi i novih mašina. U pojedinim situacijama, za neke folije, nije moguće raditi na ovim mašinama, jer se javljaju dva problema:

  • kesa je dobro zavarena, ali je temperatura noža prejaka i topi kesu prilikom sečenja,
  • kesa nije dobro zavarena, ali nož dobro seče kesu.

Uzrok problem je loš odnos temperatura noža i grede, jer usled povećanja temperature grede povećava se i temperatura noža i obratno.

Nož za sečenje kesa mora nezavisno od tople grede, grede koja vari kesu, da dobija toplotu i mora da poseduje regulator kojim bi se regulisala njegova temperatura.

Popravka ovakvih mašina može biti skupa, jer u većini slučaja treba zameniti i toplu gredu.

This entry was posted in Mašine za konfekcioniranje kesa i džakova and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Savet #4 – Nož za sečenje kesa

  1. Pingback: Savet #5 – Kako postići lako otvaranje džakova i kesa | Metalex blog