Savet #3 – Mašine za proizvodnju folija i kesa

Obzirom da skoro sve mašine za proizvodnju kesa, bilo da su ekstruderi, iglerice i ostale mašine koje se koriste u procesu proizvodnje, koriste frekventne regulatore i raznu elektroniku potrebno je voditi računa o ponovnom uključivanju mašine. Sačekajte minimum 1 minut nakon isključivanja mašine da biste je ponovo uključili. Takođe, ako planirate bilo kakav rad oko elektrike sačekajte do 10 minuta na pražnjenje kondenzatora.

This entry was posted in Ekstruderi, Mašine za konfekcioniranje kesa i džakova and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.