Savet #2 – Ekstruder za foliju

Iako termoregulatori za pola sata dostignu zadate temperature, ipak je potrebno sačekati minimum sat vremena do puštanja mašine u pogon.

Ovo je neophodno iz razloga što je potrebno da se ceo sistem zagreje, odnosno da se prenose toplata i na unutrašnjost cilindra i glave. Temperaturne sonde koje su ugrađene znatno brže dostignu traženu temperaturu, nego kompletan sistem.

This entry was posted in Ekstruderi and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.