Varilica za kese – Savet #1

Žicu – grejač uvek menjati sa odgovorajućom žicom istih karakteristika, u protivnom može doći do oštećenja elektronske opreme.

Pre nego što se postavi žica različitih karakteristika mora se izvršiti proračun kako bi se ustanovilo da li elektronska oprema ugrađena u varilici može da podnose takvo opterećenje.

This entry was posted in Varilice za kese and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.