Industrijski wireless

Čitajući razne tekstove na temu šta nam donosi 2012. godina na polju industrijske automatizacije svakako se izdvaja, upravo gore pomenuti u naslovu, industrijski wireless. Više o tehnologijama koje će imati najveći uticaj na tekuću godinu možete pročitati u kanadskom časopisu „Manufacturing Automation“.

Prva pomisao na wireless kod većine jeste bežični internet. Međutim, sam termin wireless u telekomunikaciji ima šire značenje i odnosi se na prenos podataka odnosno na komunikaciju između dva ili više uređaja koji fizički nisu povezani. Tokođe, treba napraviti razliku između cordless i wireless. Cordless se odnosi na elektronske uređaje koji su nezavisni od napajanja odnosno nisu povezani kablom do bilo kakvog izvora napajanja, već poseduju (u najvećem broju slučaja) bateriju, koja zadovoljava potrebe uređaja za napajanjem.

Današnji uređaji u industriji koji imaju podršku wireless-a su još uvek dosta skupi, pa samim tim su dostupni malom krugu korisnika. Ono što treba očekivati u narednim godinama jeste da sve više manjih kompanija krene sa implementacijom wireless senzora u svojim uređajima. Na taj način će ova opcija biti dostupna širem krugu korisnika i koristiće se i za manje projekte, što će svakako imati za posledicu i brži razvoj same tehnologije kao i veću primenu.

Za početak industrijski wireless ugrađivaće se u onim granama industrije gde se zahtevaju stalna merenja na širokim prostranstvima i na mestima koja nisu pristupačna ili su štetna po zdravlje ljudi. Na taj način se može uštedeti vreme i novac.

Prednosti industrijskog wireless-a su višestruke. Neke od njih su:

  • smanjuju se troškovi u pogledu ožičenja,
  • unapređeno očitavanje/monitoring: eliminiše se potreba za ručnim (fizičkim) očitavanjem podataka, čime se smanjuje potreba za radnicima na terenu (evo jednog aktuelnog primera: ušteda EPS-a sa daljinskim očitavanjem brojila),
  • podaci su dostupni u realnom vremenu,
  • olakšano održavanje kroz brzo otkrivanje nepravilnosti u radu što može da služi i kao prevencija za skupe kvarove,
  • centralizovano upravljanje udaljenim/nepristupačnim podacima,
  • implementacija u mobilnim mašinama/uređajima

Namera ovim člankom mi je pre svega bila da skrenem pažnju na neke aktuelne teme u svetu o kojima se dosta priča. Sigurno da ima još dosta toga da se kaže na ovu temu.

This entry was posted in Razno. Bookmark the permalink.

Comments are closed.