Dvoredna iglerica

Većinu jednorednih iglerica (mašina za konfekcioniranje kesa tregerica) smo izbacili iz ponude zbog neekomičnosti u poređenju sa dvorednim iglericama. Međutim, na tržištu polovnih mašina se još uvek mogu naći jednoredne, koje se moram reći prodaju kao dvoredne. Zbog toga sam rešio da skrenem pažnju i razbijem verovanje da je razlika između jednoredne i dvoredne iglerice samo u širini mašine.

Razlika između jednoredne i dvoredne iglerice nije u širini mašine.

Naime, iako je glavni uslov da mašina ima pre svega širinu za dva kotura (kalema) folije, postoje još neki elementi koje iglerica mora da poseduje da bi pouzdano mogla da radi u dva reda. Ovom prilikom ću napomenuti samo najbitnije, a to su:

1. Dvoredna iglerica mora da poseduje dve nezavisne pokretne tople grede.

2. Dve donje grede.

3. Dve odvojene grejne zone, za svaku gredu poseban termoregulator.

4. Dve nezavisne balerine – zatezači folije, odmotavaju foliju kada vučni valjci ne izbacuju foliju.

Dodatno, za rad štampane kese u dva reda, pored svega što je navedno mašina mora da ispuni još nekoliko uslova. To su:

5. Mašina mora da poseduje duple vučne valjke.

6. Dva servo motora. Za svaki par valjaka je zadužen poseban servo motor.

7. Dva fotoelektrična kolor mark senzora.

This entry was posted in Mašine za konfekcioniranje kesa i džakova and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.