Mehanička ili elektronska dužina?

Kada govorimo o mašinama za konfekcioniranje kesa (stavićemo akcenat na iglericama), ne možemo a da ne spomenemo jednu od važnijih karakteristika: da li mašina za izbacivanje kesa koristi mehaniku ili elektroniku. Možda ovo nije najbolja terminologija („mehanička dužina“ odnosno „elektronska dužina“), ali nedvosmisleno govori o čemu je zapravo reč. Pokušaću da u kratkim crtama izdvojim prednosti i mane i jednog i drugog sistema.

Svaka iglerica poseduje dva gumena valjka, koji su često označeni kao vučni valjci. Broj obrtaja ovih valjaka određuje dužinu kese. Ono što je naročito značajno jeste na koji način se upravlja ovim valjcima. Kod mehaničke dužine se njima upravlja preko glavnog motora uz pomoć raznih prenosa, dok se sama dužina zadaje preko ekscentra. Što se više udaljavamo od centra dobija se duža kesa i obrnuto. Jedna od glavnih komponenata ovako realizovanog sistema jeste i jednosmerni lager koji se ugrađuje na sam valjak i koji služi da se valjci ne vraćaju u kontra smer i na taj način uticali na dužinu kese. Vremenom ovi lageri tj. jednosmerni ležajevi (da budem ispravan) stradaju dok njihova zamena nije baš jeftina. Kao glavnu prednost ovakvog sistema možemo navesti jeftinu ugradnju, dok sa druge strane glavni nedostak bi bio nemogućnost rada štampane kese i skromne brzine koje se postižu na ovim mašinama.

Sada ćemo razmotriti ovaj drugi način realizacije dužine kesa. Na vučnim valjcima se ugrađuje servo motor. O ovim motorama ću pisati nekom drugom prilikom i razlozima njihove visoke cene. Drugim rečima, pored glavnog motora koji ostaje na mašini ugrađuje se novi motor direktno na vučnim valjcima. Zahvaljujući ugradnji još jednog motora, glavni motor je dodatno rasterećen. Prednosti ovakvog sistema su višestruke. Krenimo od nekih manje bitnih kao što su da se dužina kese zadaje preko ekrana osetljivog na dodir (touchscreen), pa zatim mogućnost rada štampane kese. Takođe, na ovim mašinama (sa ugrađenim servo motorima) se mogu postići velike brzine.

I na kraju, izbor između mehaničke i elektronske dužine bi trebali da donesete u skladu sa vašim potrebama. Ukoliko imate potrebu za štampanom kesom ili imate veliko tržište pa su vam potrebne veće brzine mašine onda se svakako opredelite za elektronsku dužinu.

This entry was posted in Mašine za konfekcioniranje kesa i džakova and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Mehanička ili elektronska dužina?

  1. Pingback: Mehanička ili elektronska dužina? II deo | Metalex blog